Per Diget

Per Diget

Blog-temaer

Hovedtemaer:
EU og energi
Odense og Fyn udvikling/stagnation

Odense - udvikling/stagnationPosted by Per Diget Friday, June 27 2008 00:52:49

Torsdag-brevet: Dette er første udgave af Torsdags-brevet - skrevet fredag morgen. Hvorfor nu et Torsdags-brev - og hvorfor skrive det fredag morgen, hvor sengen egentlig burde kalde nok så grundigt ? Er det overhovedet nødvendigt med et sådan skriv - eller er det lige så unødvendigt som alle andre blog-indlæg på www ? Ja - indrømmet - éns egen skyld er nok fremherskende hér ! Men det er nødvendigt - som en pendant til den lokale avis' mangelfulde udsyn og perspektivering i forhold til mange ting fra kanalforbindelse til reduktion af CO2-fodaftryk. Odense har evnen - og når man har evnen har man også pligten - men Odense savner viden om hvorledes byen skal gribe opgaven med at få nedbragt kommunens samlede CO2-udslip. Det er så utrolig vigtigt, at Odense går forrest i den regionale kamp for at få nedbragt CO2-udslippet på en sådan måde, at der stadig i vort regionale samfund er tale om en vis form for velfærd. Der er meget tale om brugen om af biomasse som basis for produktion af brændsel til såvel transportsektoren som til opvarmeningssektoren. Men når alle jagter den samme kilde, vil denne jo hurtigt tørre ud ! Så spørgsmålet er, om ikke Odense skulle få defineret sin vision mod et O2-neutralt samfund således, at der fokuseres på teknologier, som ikke er udviklet eller storskalaafprøvet endnu ? Hvordan kan dette så lade sig gøre ? Det kan kun lade sig gøre, hvis Odense indgår i partnerskabslignende grupperinger á la OPP, hvor der i disse grupperinger er meget stort fokus på CO2-fodaftrykket. Dette sker ikke over natten - eller over én kam. Det sker, såfremt Odense i sine udbudsspecifikationer hårdt fokuserer på fx brugen af vedvarende enerhikilder som fx sol, vind eller biomasse. Men så er der lige dén om biomassen! Når alle jagter den samme kilde, tører den på et tidspunkt ud. Dette ser ikke umiddelbart ud til at ske med hverken solen eller vinden.

  • Comments(0)//www.lykke-diget.dk/#post1